حدیث

تهدید شیطان

باسلام خدمت شمامن یه مشکل خیلی بزرگ دارم وخیلی دارم اذیت میشم21سالمه وتوسن16سالگی بایه پسردوست بودم برای ازدواج همومیخواستیم چون من بچع بودم درست تشخیص ندادم بعدش فهیدم اشتباه کردم واین اون کسی نیوده که نیخواستم اصلا بمن نمیخوره والکی تصمیم گرفتم درضمن فامیل نزدیکمم بودپسرخالم بعدش که فهمیدم ولش کردم تواون زمان که باهم بودیم عکس ازم داره عکس بدالان بایه کس دیگه نامزد کرده الان عکسارو برام فرستاده ومیگه یاباهام میای بیرون ورابطه ی جنسی میخواد یاآبروتومیبرم منم اصلا زیر بار نرفتم گقتم خجالت بکش توعقدکردی ولی اون اصرار داره میتزسم نمیدونم چیکارکنم سردر گمم تورو خدا یه راهی نشونم برین که چوب ای

Top