حدیث

مصاحبه براي درمان

پزشكان بالاخره واه موثري براي پاسخ به اين سوالات به زباني عام پيدا مي كنند. هرچند نحوه آموزش دادن به بيماران ندرتا بطور رسمي در برنامه هاي آموزشي ياد داده مي شود.

روانشناسی شخصیت

زمانی که دو نفر برای اولین بار همدیگر را ملاقات می کنند، به دنبال نشانه هایی برای شناخت شخصیت هم می گردند.

قلب هایی که واقعا می شکنند

سندروم قلب شكسته حالتي است كه اولين بار درحدود 20 سال پيش توسط محققان ژاپني كشف شد و طي 10 سال گذشته در كشورهاي غربي مورد توجه بسيار قرار گرفته‌است.

Top