حدیث

بعد از خیانت پشیمان شده

. اما به دلیل رفتارهای نادرستی که از همسرم سر زد این ازدواج در سال 91 منجر به طلاق شد (ایشان طی دوران عقد با شخص دیگری ارتباط پنهانی برقرار کرده بودند

عاشق کردن شوهر خائن(تخیلی)

همسرم قبل از ازدواج با من عاشق دخترخاله اش بود و قسمت هم نشده بودند. دخترخاله زودتر ازدواج کرده بود و همسرم هم پس از معرفی توسط یک آشنا، مرا دید و با هم ازدواج کردیم.
عادت داشت که بعد از سرکارش و تعطیلی مغازه، با رفقای باب و ناباب جمع شوند و الواتی کنند و من هر شب تا نیمه شب منتظر او بودم. گاهی شام خورده بود و گاهی نه و من فقط سکوت میکردم.

با همسر خیانت کار چه کار باید کرد؟

اصطلاح «خیانت» تعابیر و تعاریف متفاوتی دارد اما نکته اشتراکی که در همه تعاریف موجود است این است که: خیانت: «عمل کردن شخص بر خلاف چیزی که به آن اعتقاد دارد.»  خیانت در لغت به معنای نقیض امانت[۱] و به معنای منع حق است.[۲] راغب می‌گوید: خیانت و نفاق هر دو یکی است ولی از طریق پیمان‌شکنی مخفیانه است[۳] و نیز به معنای بی­‌وفایی و خلف وعده و عهد آمده است.[۴] خیانت در اصطلاح از دستورات الهی خارج شدن و منهیات حق را مرتکب شدن، معنا شده است.[۵] با مراجعه به منابع دینی و روایی می توان تفسیر مناسبی از صفت خیانت ارائه کرد.

Top