حدیث

روی آرامش ندیدم

انواده ام پرتنش هستن و من هیچ وقت طعم آرامشو نچشیدم.به شدت دوسشون دارم اما مادرم اصلا منو نمیخواد و به شدت بهم حسودی میکنه

ارتباط با دختر 15 ساله

دختر که همه لحاظ شرایط خوبی داره و روزی من او انتخاب کردم به پاکی او شکی نداشتم و باهم فقط جهت اشنایی با هم ارتباط برقرار کردیم

شک خوب و شک بد

شک از آن موضوعاتی است که در زندگی همه انسان‌ها وجود دارد اما گاهی می‌تواند حسابی دردسرآفرین شود

صفحه‌ها

Top