حدیث

گوشی را با خودش می بره حمام!

همش با خودم میگم الان داره چیکار میکنه داره چت میکنه یا داره تلفنی صحبت می کنه از این فکرا دارم دیوونه میشم بعضی وقتا تصمیم می گیرم میکروفون بخرم بذارم زیر میزش

شمه ای از اصول شوهرداری

باید باور کنید هر چه بیشتر به مرد توجه کنید و همه نیازهای او را فورا برآورده کنید، باعث نمی شود تا مردتان بیشتر شما را دوست داشته باشد به شیوه او محبت کنید

صفحه‌ها

Top