حدیث

ایمان و اخلاق در انتخاب همسر

من دختری 24ساله و مذهبی‌ام؛ به اندازه‌ای مذهبی هستم که حلال و حرام برای من در زندگی مهم است و اینکه دوست دارم زندگی‌ام را بدون گناه شروع کنم. خواستگارهای متعددی داشتم

Top