حدیث

من پسر خالم را دوست دارم

سوال: با پسر خاله ام یک سال هست در ارتباطم، اما وی شرایط ازدواج ندارد. از طرفی خواستگارهای خوب دارم که خانواده اصرار دارند جواب مثبت دهم، اما من واقعا نمی توانم پسر خاله ام را رها کنم.

صفحه‌ها

Top