حدیث

کلمات جادویی و هوش هیجانی

دیگران حرف‌های ما را بسیار متفاوت‌تر از آنچه منظور ماست،‌ تفسیر می‌کنند. وقتی شما بدون ملاحظه چیزی می‌گویید، حرف‌های‌تان منجر به ایجاد احساسی بد در سایرین می‌شود.

ایمان و اخلاق در انتخاب همسر

من دختری 24ساله و مذهبی‌ام؛ به اندازه‌ای مذهبی هستم که حلال و حرام برای من در زندگی مهم است و اینکه دوست دارم زندگی‌ام را بدون گناه شروع کنم. خواستگارهای متعددی داشتم

Top