حدیث

مقاله

بیماری خاص دارم

یک بیماری خاص دارم، ژنتیکی نیست و روی مسائل اساسی زندگی تاثیر نمی گذارد. اما بینایی چشمم را کم کرده است، و معافیت سربازی هم گرفته ام. مطرح کردن این موضوع در جلسه اول خواستگاری باعث میشه که هیچ ویژگی مثبتی در من را در نظر نگیرن، از طرف هنگام خاستگاری وقتی در مورد وضعیت آینده ام بگویم، در مورد معافیت هم گفته میشه، که میپرسن به چه دلیل است .لطف کنید من رو راهنمایی نمایید
پاسخ
معمولاً سربازی رو اول نمی پرسن و شما هم لازم نیس بگی از سربازی معاف شدم ، اگه دختر یا خونوادش از سربازی پرسیدن بگو معافیت گرفتم .
از نوع بیماری و میزان پیشرفت اون نگفتید ولی من از سوال شما این طور برداشت کردم که علت معافیت شما ، ضعیف شدن چشمه بنابراین وقتی در خواستگاری از شما علت معافیت رو می پرسن ، لازم نیس بگی بیماری خاص دارید و این بیماری باعث ضعیف شدن چشم شده و ضعف چشم باعث معافیت شده ، فقط بگو به خاطر ضعیف بودن چشمم ، معاف شدم .
اگه به خاطر بیماریتون معاف شدید و اول کار نمی خواهید بیماریتون رو بگید ، اگه همون اول علت معافیت رو پرسیدن بگید اجازه بدید درباره مسایل مهمتر صحبت کنیم علت معافیت رو هم می گم ، ابتدا تواناییها و ویژگیهای مثبتتون رو بیان کنید ، بعد از چند جلسه صحبت وقتی همدیگر رو شناختید و وضعیت هم رو دیدید اون وقت مختصراً بدون آب و تاب و بدون مهم جلوه دادن ، بیماریتون رو بیان کنید و بگید که تأثیری روی مسایل اساسی زندگی نداره

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top