حدیث

مقاله

دختران پاک تنها هستند؟

خیلی از دخترایی که سعی کردند پاک زندگی کنند تنهان و مجرد و خیلی از اونهایی که دوست پسر و ...داشتن ازدواج کردن و کنار همسر و بچه شون هستن چرا؟
پاسخ
1- مطلب فوق کلیت نداره ؛ بله خیلی از دخترای پاک مجردن اما خیلیاشونم ازدواج کردن و بر عکس خیلی از دخترایی که دوست پسر و ... داشتن ، ازدواج کردن اما خیلیاشونم مجردن . فرهنگ ازدواج در جامعه ما اشکالات زیادی داره و با فرهنگ اصیل اسلامی فاصله زیادی گرفته و این مسأله برای افراد مذهبی و غیرمذهبی ضرر داره چون وقتی سیل میاد همه رو می بره .
2- دخترای ناپاک چندان امیدی به پسرای پاک نمی تونن داشته باشن چون پسرای پاک در به در دنبال دخترای پاک می گردن ؛ تازه خیلی از پسرای ناپاک دوست دارن با یه دختر پاک ازدواج کنن ؛ پس یه دختر پاک می تونه خواستگارای بیشتری داشته باشه .
3- ازدواج ، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره ، کسانی که تا آخر عمر مجرد می مونن خیلی کم هستن بالاخره همه یه روزی ازدواج می کنن ؛ اما کیفیت زندگی خیلی مهمه ، معمولاً اعتماد و آرامشی که دختر و پسر پاک دارن با استرس و عذاب وجدانی که دختر و پسر ناپاک دارن قابل مقایسه نیس .

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top