حدیث

مقاله

جمع های دوستانه دختر و پسر

من دختری 22 ساله هستم ودانشجویی که سرکارم می رم ما جمع های دوستانه داریم که هم دختر وهم پسر با هم بیرون می ریم گاهی نگران افکار بقیه راجب خودم میشم من می دونم اشتباهی نکردم ولی می خوام بدونم نظر کارشناس راجب این نوع دوستی چیه ؟
پاسخ
از نظر شرعی: این نوع دوستیها چون خطر به گناه افتادن داره و زمینه گناه رو فراهم میکنه،اشکال داره.در این دوستیها دختر ممکنه تحریک نشه اما پسر حتماً تحریک میشه اونوقت اگه پسر گناهی بکنه دختر هم شریک گناهه و اگه پسر تحمل کنه و گناه نکنه دچار رنج و اعصاب خوردی میشه و دختر در این رنج مقصره.
از نظر عاطفی: این نوع دوستیها زمینه دلبستگی رو ایجاد میکنه و چون نمیشه همه این دوستیها تبدیل به ازدواج بشه بنابراین باید رنج فراموشی رو تحمل کنیم که گاهی بسیار مشکله و یا ممکنه این دوستیها به خیانت به همسر منجر بشه.
از نظر اجتماعی: شما مطمئنید که هیچ اشتباهی نکردید اما آیا می تونید دیگران رو مطمئن کنید؟
قطعاً دختری که هیچ نوع دوستی با پسرا نداشته با دختری که این نوع دوستیها رو داشته،فرق داره.ممکنه از نظر شما فرق نکنه اما آیا می تونید دیگران رو مجبور کنید مثل شما فکر کنن؟
ازدواج هم اهمیت زیادی داره و هم استرس زیادی ایجاد می کنه بنابراین آدما دنبال کیسی می گردن که کمترین ریسک رو داشته باشه.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top