حدیث

مقاله

ازدواج به خاطر نیاز جنسی

بنده دانشجوی سال سوم کارشناسی ام و به گناه خود ارضایی آلوده شده ام. در حالی که میدونم راه حل اصلی ازدواجه ولی چند مشکل دارم. یکی این که میترسم فقط به خاطر ارضای خودم دست به ازدواج بزنم و با داشتن این هدف خدا من رو از برکت های مقدس ازدواج محروم کنه. دوم این که واقعاً با هیچ دختری ارتباط ندارم و نداشتم حتی در چهار چوب رفت و آمد خانوادگی. واقعاً کسی رو سراغ ندارم. اولا آیا ازدواج کردن من کار درستیه؟ دوم این که چه طور باید بگردم دنبال کسی که باهاش ازدواج کنم به طوری که چشم چرونی هم نکرده باشم.
پاسخ کارشناس
دوست گرامی اینکه شما به خاطر نیاز جنسی ازدواج کنید ایرادی نخواهد داشت و نیازهای غریزی قوه محرکی هستند برای ازدواج افراد و افراد دوست دارند در کنار جنس دیگر به آرامش جسمی، جنسی، و روحی برسند. اما این مسئله نیازمند یک شرط می باشد و ان هم این که شما به بلوغ فکری و اجتماعی ازدواج رسیده باشید تا اینکه بتوانید ازدواج موفقی داشته باشید و الا به دلیل عدم بلوغ ممکن است در زندگی با مشکل مواجه شوید.
مسئله دیگر اینکه درست است که شما به خاطر غریزه جنسی ازدواج می کنید اما اگر نیت تان را خدایی کنید و به خاطر اینکه ازدواج سفارش اسلام است و برای حفظ دین این کارو انجام بدید در این صورت ازدواج شما همراه با معنویت خواهد بود و تنها به خاطر غریزه جنسی نخواهد بود. لذا از برکات معنوی ازدواج برخوردار خواهید شد
در مورد اینکه گفتید ایا ازدواج شما کار درستی هست یا خیر باید عرض کنم اگر شما به بلوغ فکری رسیده باشید ازدواج موفقی خواهید داشت و اگر هم نرسیدید بدین معنی نیست که نباید ازدواج کنید بلکه این امر را با مشاوره و مطالعه تحصیل کنید بعد ازدواج کنید.
اما در مورد پیدا کردن اشخاص مناسب عرض کنم شما می توانید به افراد مورد اعتماد و خانواده بسپارید برایتان دختر خوبی معرفی کنند.
ارزوی موفقیت
نشر اول ولایت نت

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top