حدیث

مقاله

حساسیت والدین نسبت به مسائل دینی

والدينم نسبت به مسائل ديني من حساس بوده و براي من محدوديت ايجاد مي نمايند تكليف من چيست؟
پاسخ :
در مورد اين موضوع، مشاوره و اختلاف رفتاري با والدين توجه شما را به توصيه‌هاي زير جلب مي‌كنيم اميدواريم با رعايت آنها خير دنيا و آخرت را براي خود تأمين كنيد. الف) هرگاه رفتاري خلاف انتظار را مشاهده نموديد و در صدد اصلاح و يا تغيير و يا تعديل آن برآمديد از شيوه‌اي مناسب بهره بگيريد همواره از عكس العملهاي خشونت‌آميز اجتناب كنيد و درصدد اعمال نيروي قهر و غلبه بر نيآييد بي‌ترديد اعمال فشار و قهر مقبول نبوده و باعث بروز اختلاف و كشمكش مي‌گردد و لجاجت را در پي خواهد داشت. سعي كنيد در تغيير رفتارهاي غيرمقبول از روش برخورد مستقيم استفاده نكنيد و بيشتر از شيوه غيرمستقيم استفاده كنيد.
ب) در هيچ حالي حريم نهادن به حرمت پدر و مادر را فراموش نكنيد و هميشه به آنها احترام بگذاريد حتي اگر در صدد تغيير رفتار آنها هستيد به آنها بي‌احترامي نكنيد و به شدت مواظب برخورد خود باشيد كه مبادا خاطر آنها از شما رنجيده شود كه رنجش خاطر والدين با محروميت از سعادت مساوي است و ثمره و پيامد بي‌ترديد بي‌احترامي به والدين همان محروميت از خير دنيا و آخرت است با شيوه خيرخواهانه به اصلاح رفتار غير مقبول آنها روي آوريد تا دعاي خير آنها هميشه همراه شما باشد.
ج ) در گفتگويي دوستانه و صميمي و با كمال خضوع از پدر و مادر گراميتان بپرسيد كه علت و دليل اينگونه حساسيت‌ها و به قول شما انتقادها نسبت به اعمال عبادي شما چيست؟ چه بسا ممكن است شما را قانع كنند ولي اگر حساسيت وانتقادهايشان ناشي از تفاوت بينش و سطح آگاهي شما در آنهاست، حتي‌المقدور بايد به طور غيرمستقيم ارزش و اهميت كارهاي خود را براي آنها توضيح دهيد و با بيان منطقي و مستدل و در عين حال با كمال ادب و احترام، والدين‌تان را نسبت به خود و رفتارتان
خوش‌بين كرده و موافقتشان را جلب كنيد. مطمئنا در چنين گفتگوهايي كه به دور از هرگونه لجاجت و اصرارورزي و مبتني بر منطق و استدلال باشد و در يك فضاي عاطفي و با احترام و ادب انجام گيرد، به
نزديك‌تر شدن همديگر كمك زيادي مي‌كند.
د ) لازم به ذكر است براي جلب نظر والدينتان بايد بيشتر از گذشته به آنها احترام بگذاريد و در كمك كردن به آنها در منزل و برآورده كردن نيازمندي‌هاي آنها در حد توان خود از هيچ كوششي دريغ نورزيد.
ه ) همان طور كه خودتان نيز يادآور شده‌ايد، انجام كارهاي عبادي و ديگر فعاليت‌ها، در صورتي كه باعث رنجش پدر و مادر شود، مقبول خداوند نيست و ارزش جلب نظر آنها از ارزش انجام برخي عبادت‌هاي مستحبي بيشتر است. بنابراين نگران اين موضوع نباشيد و با راه‌كارهاي ارائه شده سعي كنيد به يك توافق مطلوب بين خود و والدينتان دست يابيد.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top