حدیث

مقاله

مصاحبه براي درمان

مفاهيم اساسي:
-تشخيص خود را بطور مختصر بيان كنيد .
-ببينيد بيمار چه اطلاعاتي در مورد اختلال خود دارد.
-در صورت لزوم، صحبت مختصري در مورد بيماري بكنيد.
-اگر بيمارسوالاتي دارد از اوبخواهيد مطرح كند
مطالب آموزشي كتبي به بيمارتان بدهيد
سوالات بيمار:
آيا معني آن اين است كه من ديوانه ام؟
آيا اين دارو مرا تبديل به يك جسم متحرك مي كند؟
آيا من تا اخر عمر همينطور خواهم بود؟
اينها سوالاتي است كه بيماران در پايان يك مصاحبه تشخيصي از شما مي پرسند. پزشكان بالاخره واه موثري براي پاسخ به اين سوالات به زباني عام پيدا مي كنند. هرچند نحوه آموزش دادن به بيماران ندرتا بطور رسمي در برنامه هاي آموزشي ياد داده مي شود.
ديدگاه بيمار غالبا مهمترين بخش ارزيابي اوليه همين است.
آموزش دادن به بيمار در مورد اختلال خودش به دلاليل مختلف سودمند است.
اولاآموزش ، اضطراب اورا كم ميكند، ما به عنوان پزشك، معمولا بيمار رواني را چيزي مسلم فرض مي كنيم، اما بيماران از وجود اين اختلالات وحشت زده مي گردند. با اظهار نام بيماري و ابراز اينكه پيش آگهي و درمان به خوبي روشن است و ميليون ها فرد ديگر ان را تجربه كرده اند، ما مي توانيم بطور قابل ملاحظه از اضطراب بيمار بكاهيم.
ثانيا، آموزش بيمار سبب بهتر شدن رعايت درمان، چه از نظر دارويي و چه رواندرماني، مي گردد. سوء تفاهمات در مورد درمان روانپزشكي در جامعه ما فراوان است، اكثر مردم اطلاعات خود را در مورد روانپزشكي از فيلم هاي كارتون، كمدي هاي تلويزيوني و روزنامه ها بدست مي اورند، كه منجر به اميخته شدن واقعيات و خيالات مي گردد.
-مثلا بسياري از مردم معتقدند كه رواندرماني فرايندي بلند مدت است كه در آن پويايي هاي دردناك خانوادگي پس از سالها تازه مي گردند. چنين سوء تفاهمي احتمال رعايت درمان توسط بيماران را كاهش مي دهد . وقتي به بيمارآموخته شود كه درمان هاي امروزي اكثرا كوتاه مدت و متمركز بر علائم هستند، پذيرش ارجاع افزايش مي يابد.
اطلاعات نادرست در مورد داروها هم فراوان است. اكثر بيماران معتقدند داروهاي ضد افسردگي وقتي شخص احساس بهبودي پيدا كرد بايد قطع شوند، در حاليكه ادامه درمان ٦ تا ١٢ ماه توصيه مي شود، بعضي از بيماران ضد افسردگي ها را بالا برنده سريع خلق مي شمارند. بيماري كه من براي افسردگي او فلئوكزتين نوشته بودم، يك ماه بعد مراجعه كرد و اظهار نمود كه ٤ يا ٥ بار "لازم شده بود" دارو را مصرف كند. باور او اين بود كه دارو فقط روزهايي كه شخص با حالت افسردگي از خواب بيدار مي شد مصرف شود.
منبع: كتاب مصاحبه روانپزشكي

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top