حدیث

مقاله

ایمان و اخلاق در انتخاب همسر

من دختری 24ساله و مذهبی‌ام؛ به اندازه‌ای مذهبی هستم که حلال و حرام برای من در زندگی مهم است و اینکه دوست دارم زندگی‌ام را بدون گناه شروع کنم. خواستگارهای متعددی داشتم، امّا آنها خیلی مذهبی نبودند و چه بسا برخی از آنها اعتقادات مرا قبول نداشتند.

متاسفانه امروزه تعداد قابل توجه‌ای از اینگونه مجالس با گناه همراه است، لذا یکی از مسائلی که در زندگی برای بنده اهمیت فراوان دارد، گرفتن مجلس عروسی است که با شئونات دینی مغایرت نداشته باشد. به همین خاطر هر گاه خواستگاری برای بنده می‌آید، بعد از ایمان و اخلاقش، این مسئله برایم اهمیت دارد که ایشان چگونه قصد دارند مراسم عروسی را بگیرند.

خدا شاهد است که دختر پر توقعی نیستم، تنها چیزی که برای من مهم است، ایمان و اخلاق طرف مقابلم است؛ اینکه اهل نماز و روزه باشد و به این مسائل پایبند باشد و مرا اینگونه که هستم بپذیرد، تا بتوانم در زندگی زناشویی همسری ایده‌آل برای شوهرم باشم. لطفا ضمن پاسخ دهی کارشناس محترم، دیگر دوستان نیز اعلام نظر کنند.

پاسخ سوال:

اینکه شما تا این حد نسبت به مسئله ایمان و اخلاق همسرآینده‌تان اهمیت می‌دهید، قابل دفاع و همچنین قابل ارزش گذاری است. امّا چه بسا علت اینکه تا به حال خواستگاری که با شرایط شما مطابقت داشته باشد، یافت نکرده‌اید به این دلیل باشد که شما در موقعیت و محیطی(در بین اقوام و فامیل) قرار دارید که کمتر افرادی با چنین خصوصیاتی(اهل نماز و روزه) وجود دارند یا اینکه اگر باشند شناختی از شما و خانواده شما ندارند.

بنابراین برای جلب خواستگاری که با عقاید و افکار شما مطابقت داشته باشد، توصیه می‌کنیم به این راهکارهایی که ارائه می‌شود، عمل کنید:

اول: حضور آراسته در مجالس زنانه داشته باشید از جمله حضور در جمع زنان فامیل/ حضور در جمع دوستان همفکر خود/ حضور در جمع هم مسجدی‌ها/ حضور در جمع هم دانشگاه‌یها؛ زیرا حضور آراسته و پاکیزه داشتن در چنین مجالسی باعث می‌شود که شما دیده شوید و چه بسا مورد انتخاب دیگران نیز قرار بگیرید.(منظور از آراستگی، مرتب بودن و مؤدب بودن و به موقع حرف زدن است)

دوم: حضور فعال و سنگین در محافل مردانه البته با حفظ و رعایت مسائل دینی و شرعی. این حضور نیز موجب دیده شدن شما توسط آقایانی می‌شود که به دنبال ازدواج و یافتن مورد مناسب هستند.

سوم: کوتاه امدن از ملاکهای ترجیحی یعنی؛ کنار گذاشتن ایده آل‌گرایی در مسئله ازدواج است. البته حد کوتاه آمدن از این ملاکها بدین معنی است که تنهادر صورت نبود ملاکهای اصلی که زندگی را غیر قابل تحمل می کند طرف را رد کنند و در غیر آن تا می‌شود از ملاکهای ترجیحی کوتاه بیایند؛ چون عقل می گوید از دست دادن بعض منافع برای فرار از ضرر زیاد اشکال ندارد. بنابر  این اگر کسی آمد که خطوط قرمز دینی را رعایت می کند شما می توانید در موارد ترجیحی دینی کوتاه بیایید تا برای ازدواج به مشکل نخورید.

چهارم: عمل به نسخه آیت الله بهجت(ره)؛ خواندن نماز جعفر طیار و بعد سر به سجده گذاشتن و با گریه از خدا خواستن.

در آخر نیز امیدوارم با انتخاب درست، زندگی موفقی را تجربه کنید.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top