حدیث

مقاله

نارضایتی خانواده از خواستگار اینترنتی

مدتی است از طریق اینترنت با مردی آشنا شدم و بعد از گذشت مدتی از ارتباط، به من پیشنهاد ازدواج داده است، چگونه این مسئله را با خانواده‌ام در میان بگذارم؟ زیرا احتمال زیاد می‌دهم که خانواده‌ام با خواستگار اینترنتی مخالفت کنند.
پاسخ:
جوانان به ویژه دختران آگاه باشند که سایتهای همسریابی و مشابه آن که فرد از طریق اینترنت و فضای مجازی با فرد دیگری ارتباط برقرار می‌کند و بعد از مدتی به یکدیگر پیشنهاد ازدواج می‌دهند، دو طرف قضیه باید این را در نظر بگیرند که چنین فضاهایی، تنها می‌تواند به عنوان یک امکان در جهت شناخت طرف مفید باشد نه بیشتر.

لذا، دختران می‌بایست در این زمینه بیشتر احتیاط کنند، تا مبادا مورد سوءاستفاده افراد نادرست قرار بگیرند. پس شما باید از این محیط و فضا تنها به اندازه آشنایی اوّلیه استفاده کنید و آشنایی و ارتباط بیشتر را باید به جلسات خواستگاری موکول کنید؛ زیرا ارتباط بیش از حد در چنین فضاهایی موجب گرایش زیاد عاطفی نسبت به هم و به دنبال آن عدم تصمیم گیری درست و چه بسا موجب سوءاستفاده برخی افراد هوس باز قرار بگیرید.[لذا از این جهت احتیاط کنید.]

در مورد چگونگی اطلاع والدین از خواستگار اینترنتی، می‌توانید در مرحله اول؛ شخص امین و رازداری را واسطه کنید که با طرف ملاقات کند. در مرحله دوم؛ از طرف بخواهید که مادر یا خواهر خود را به ملاقات شما بفرستد. در مرحله سوم؛ شماره تلفن‌ منزل را در پروفایل خود در سایتی مثلاً؛ کلوب بگذارید، تا اگر هم بر فرض طرف مقابلتان قصد سوءاستفاده از شما را داشته باشد، شما بتوانید وانمود کنید که ایشان از سایت برداشته است، البته به شرط اینکه طرف مقابلتان، نیز مواردی را از شما نداند که بتواند ارتباط را به گونه‌ای دیگر ثابت کند.

امّا بهتر از این مواردی که گفته شد، این است که اصل مسئله را به خانواده خود اطلاع دهید؛ زیرا هر چقدر هم خسارت داشته باشد، باز بهتر از نگفتن حقیقت است، مگر اینکه یقین داشته باشید که با گفتن حقیقت به خانواده، آنها جلوی اصل ازدواج را خواهند گرفت.

البته این را هم اضافه کنم که؛ در صورت اطمینان داشتن از عدم سوء استفاده کردن طرف مقابل، می‌توانید شماره تلفن منزل را به او بدهید تا مادر او با خانواده شما تماس بگیرد و به گونه‌ای وانمود کند که شما را از طریق دیگری می‌شناسد. مثلا؛ فرد دیگری شما را معرفی کرده است یا دیدن در محل تحصیل و یا محل عمومی و شماره گرفتن [البته مادر طرف هم این کارها را انجام دهد تا حرفش دروغ نباشد.]

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top