حدیث

مقاله

راهکارهای عملی برای پرورش اعتماد به نفس کودکان

یکی از مسائلی که در زندگی انسانها نقش اساسی دارد و از دوران کودکی باید در شکل گیری و رشد آن دقت کافی داشت ،مساله اعتماد به نفس کودکان هست.
در تعابیر معارف دینی از آن به عنوان عزت نفس یاد می شود،عزت نفس یا اعتماد به نفس کودکان اهمیت ویژه ای در زندگی افراد دارد،زیرا وقتی از توانایی های فردی یک ارزیابی مثبتی به عمل می آید،در این صورت می توانیم بر تجارب عاطفی،رفتارهای آینده و سازگاری روانی طولانی مدت اثر بگذاریم.[۱]
میزان اقدام و ارزشی که هر فرد برای خود قائل است و میزان اعتمادی که به خود و توانایی ها و باورهای خویش دارد،اعتماد به نفس نامیده می شود.[۲]
از جمله راهبردهای عملی برای پرورش اعتماد به نفس کودکان:
۱. دوست داشتن بی قید و شرط
فرزندان را باید بی قید و شرط دوست داشت،احساس علاقه و محبت را باید برای آنها نشان داد به طوری که فقط مختص کارهای مثبت آنها نباشد،بلکه در همه موقعیت ها باید رعایت کرد.
احساس دوست داشتنی بودن یا نبودن از طرف والدین بر کل زندگی بچه ها تاثیر دارد و چگونگی آموختن،رشد و پرورش را تعیین می کند.[۳]
۲. صدا کردن نام فرزندان
نام هر فردی با هویت او رابطه قوی دارد،صدا کردن نام کودکان با لحن محترمانه در شکل گیری شخصیت و هویت فردی آنها نقش بسزایی دارد،و همین رفتا در رشد و پرورش اعتماد به نفس کودکان بسیار موثر خواهد شد.[۴]
۳. خواندن کتاب
خواندن کتاب برای کودکان علاوه بر اینکه باعث افزایش معلومات و آگاهی فرزندان خواهد شد،ولی در عین حال همین افزایش فهم و توجه و ارزش دادن والدین  نسبت به فرزندان باعث شکل گیری احساس عزت در کودکان خواهد شد.[۵]
۴. آموزش دادن انعکاس رفتارها
حوادث و پیشامدها به ما کمک می کنند تا به نتایجی برسیم یا دوباره به مسیر اصلی باز گردیم.
برای اینکه فرزندان نسبت به اعمالی که انجام می دهند مسئول باشند،نیاز دارند بدانند که تمام رفتارهای خوب و بد برای آنان و برای افراد دیگر چه پیامدهایی به دنبال دارد،این شروعی برای آگاهی و هشیاری آنهاست.
همین روش باعث کنترل رفتار و کسب اطلاعات بیشتر را به دنبال خواهد داشت،در نتیجه انجام کارها را با اعتماد به نفس بیشتر انجام خواهند داد،بدون آنکه ترس و دلهره ای داشته باشند.[۶]
۵. تشویق
تشویق کردن رفتارهای مستقل کودکان در تقویت اعتماد به نفس آنها خیلی موثر واقع خواهد شد.[۷]
مثلا:کودکی که علاقه دارد کفش خودش را در بیاورد و یا هنگام خوردن غذا، خودش با قاشق بخورد (هر چند شاید به سفره یا زمین بریزد)باید او را نسبت به این رفتارها تشویق کنیم،چرا که  جلو گیری از این رفتارها باعث آسیب رساندن به رشد اعتماد به نفس فرزندان خواهد شد.
به طور کلی هر رفتار یا حرکتی از فرزندان که در مسیر رشد و پیشرفت بوده، در صورتی که خوب هدایت و تشویق شود می تواند زمینه بروز و شکوفایی بسیار خوب اعتماد به نفس کودکان موثر واقع شود.
۶. الگوها
آموزش از طریق ارائه الگو یکی از موثرترین روشها برای تربیت کودکان هست.[۸]
در این میان یکی از بهترین الگوها خود پدر و مادرها هستند که می توانند به عنوان یک نقش اساسی در رشد و تربیت اعتماد به نفس کودکان موثر واقع شوند،اگرپدر و مادر در این مساله از ضعف شدیدی برخوردار باشند،نمی توانند نقش الگوی خوب را عملی کنند،و با توجه به اینکه فرزندان تحت تاثیر رفتارهای والدین هستند و خیلی از مسائل را یاد می گیرند،اعتماد به نفس ضعیف والدین که در رفتارها بروز پیدا می کند،یادگیری منفی در فرزندان شکل می گیرد،در نتیجه آسیب بزرگی را خواهند دید.
منابع:
[۱]. گیل لیندن فیل،اعتماد به نفس در کودکان،مترجم: بابک سراسکانی،هرمس،۱۳۸۹
[۲]. لورا استافورد – چری به یر،تعامل والدین و کودکان،مترجمان: محمد دهگانپور،مهرداد خرازچی،رشد،۱۳۷۷
[۳]. همتی،مجید،اعتماد به نفس کودکان،موسسه امام خمینی،۱۳۸۸
[۴]. ملانی بازرت،عزت نفس سالم،مترجمان: الهام آرام نیا،سید شمس الدین حسینی،پیکان،۱۳۹۱
[۵]. لورا.ای.برک،روانشناسی رشد و شخصیت کودک و نوجوان،مترجم: لیلی گازر،کتابدرمانی،۱۳۸۴
پی نوشت:
[۱]. لورا.ای.برک،روانشناسی رشد و شخصیت کودک و نوجوان،،ص۷۹
[۲]. همتی،مجید،اعتماد به نفس کودکان،ص۱۱
[۳]. ملانی بازرت،عزت نفس سالم،ص۱
[۴]. همان،ص۶
[۵]. همان،ص۳۶
[۶]. همان،۱۴۸
[۷]. لورا استافورد – چری به یر،تعامل والدین و کودکان،ص۱۲۱
[۸]. گیل لیندن فیل،اعتماد به نفس در کودکان،ص۲۶

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top