حدیث

مقاله

خواستگاری از پسر عیب نیست

انسانها با خاطرات زنده اند و همه ما خاطرات خوب و بد را تجربه کرده ایم و روز به روز به خاطرات مان افزوده می شود، بعضی از خاطرات ملال آور هستند و یاد آوری شان باعث افسردگی جسم و روح می شود، اما در مقابل بعضی از خاطرات خیلی زیبا هستند و ما دوست داریم چند بار در ذهن خود آنها را مرور کنیم و هر وقت یاد آن روزها می افتیم احساس خوشی برایمان دست می دهد، یکی از خاطرات خوش برای افراد متاهل روزهای خواستگاری می باشد خصوصا خواستگاری آخر که به ازدواج موفق ختم شده باشد، لذا شما زوج خوشبختی را پیدا نمی کنید که از خاطرات روزهای خواستگاری با هم صحبت نکنند و لذت نبرند.
خواستگاری چیست: خواستگاری اولین مرحله ی فرایند ازدواج می باشد که در آن دختر خانم از طرف پسر و خانواده وی به طور رسمی برای ازدواج دعوت می شود. لذا آشنایی های قبل از ازدواج جزء فرایند ازدواج محسوب نمی شود چون چنین آشنایی ها ی قبل از ازدواج می تواند هدف دیگری غیر از ازدواج داشته باشد مثل سوء استفاده از شخص مقابل.
با توجه به مطالب فوق در می یابیم مسئله خواستگاری از اهمیت بالایی بر خوردار است اما آیا خواستگاری فقط حق مرد می باشد یا دختر خانم هم می تواند خواستگاری کند؟ خواستگاری اصولا و عرفا باید از طرف آقا پسرها صورت پذیرد، اما اینکه آیا دختر خانم ها هم می توانند از پسری خواستگاری کنند یا خیر نظرات گوناگونی وجود دارد، از نظر شرعی خواستگاری دختر از پسر ایراد ندارد و در قران کریم چنین ازدواجی ثبت شده آنجا که می فرماید:«قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ»(قصص/ ۲۷) حضرت شعیب به موسی علیه السلام فرمود: «من مى خواهم یكى از دو دخترم را به نكاح تو درآورم»، لیکن این امر توسط واسطه و پدر دخترها صورت گرفت نه اینکه خود دختر ها اقدام کنند لذا اگر خانواده ای واسطه ازدواج دخترشان شوند و به اشخاص مناسب دختر خانم را پیشنهاد کنند اشکالی ندارد.
اما این کار نباید به مطلوب بودن دختر صدمه وارد کند توضیح مطلب اینکه دختر خانم ها مطلوب می باشند و این پسر است که باید طالب باشد و پسر هر چه قدر طالب باشد از ارج وقربش کاسته نمی شود و حتی بعد از ازدواج اگر خانم بگوید تو همیشه دنبال من بودی و پاشنه درمان را کنده بودی مرد بدش نمی اید و شاید افتخار هم بکند امااگر مسئله برعکس شود و دختر طالب شود این برایش نوعی نقص محسوب می شود و اگر شوهرش درزندگی به این مسئله اشاره کند باعث سرافکندگی اش خواهد شد. پس برای گریز از این اتفاق دختر نباید خواستگاری کند ولی می تواند با روش های غیر مستقیم پسر را برای ازدواج جذب کند طوری که در ظاهر این پسر باشد که خواستگاری می کند نه دختر، در زیر به روش‌های جذب غیر مستقیم اشاره می کنم.
روش های جذب پسر برای ازدواج
۱-دختر نباید پیشنهاد آشنایی و یا ازدواج به پسر بدهد بلکه باید با رفتارهای خود به وی بفهماند که نسبت به ازدواج با وی موافق است و اگر پسر خواستگاری کند پاسخ رد نمی شنود، البته نه اینکه صد در صد به پسر اطمینان دهد بلکه وی را به شک بیندازد و کاری کند که در مورد این موضوع فکر کند.
۲- در اعمال و رفتار ضوابط شرعی را رعایت کند طوری که مرد از کارهای دختر غیر از ازدواج چیز دیگری به ذهنش خطور نکند و الا ممکن است دچار سوء تفاهم شود و نسبت به دختر بد بین شود یا در صدد سو استفاده بر آید.
۳-در جذب مرد نباید عجله کرد، بعضی از دختر خانم ها وقتی می بینند از طرف پسر عکس العملی نمی بینند بیشتر جلب توجه می کنند که این کار اثر عکس دارد بلکه باید به مرور زمان این اتفاق بیفتد.
۴- مواظب باشید تا زمانی که اقدام به خواستگاری نشده وابسته نشوید چرا که در غیر این صورت اگر ازدواجی اتفاق نیفتد دچار عشق یک طرفه خواهید شد و برای فراموشی رنج زیادی را تحمل خواهید کرد.
۵- اگر مرد اقدام به خواستگاری کرد سریع نباید پاسخ مثبت دهید بلکه باید به او بگوئید که در خواستش را بررسی می کنید اما کاری هم نکنید فکر کند بی میلید و ازدواج منتفی شود.
۶-در این امر باید با خانواده هماهنگ باشید و از مشاوره ها و تجارب شان استفاده کنید.
۷-بهترین راه جذب غیر مستقیم پیشنهاد دختر از طریق اطرافیان به شخص مناسب می باشد لذا می توانید از طریق شخص ثالث پسری را برای ازدواج جذب نمایید.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top