حدیث

مقاله

ازدواج موقت دختر و پسر غلط یا صحیح؟

جامعه امروز ایران گرچه جزء از بهترین جوامع دنیا محسوب می شود ولی با این حال مثل هر جامعه دیگر، دارای نابهنجاری هایی نیز می باشد. یکی از این نابهنجاری ها که بر اثر گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن به وجود آمده سبب رابطه دختر و پسر گردیده است.
در این بین، برخی خواسته اند مشکل را با ازدواج موقت پسران و دختران حل کنند. که این طرح به یکی از بحث بر انگیزترین طرح های اجتماعی تبدیل شده است. و برای درست یا نادرست بودن باید به بررسی دقیق آن پرداخت.
اما قبل از همه چیز خوب است بدانیم که اگر چه این بحث، یک حکم دینی است ولی دارای جنبه فردی و جنبه اجتماعی است و ما سعی می کنیم آن را از تمام جهت های ذکر شده مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
از نظر دین، بعضی از آیه های قرآن کریم [مثل آیه 24 سوره نساء ] و همچنین بسیاری از روایت ها[1] اصل ازدواج موقت را تأیید می کنند. ولی در مورد انواع مختلف آن صحبت نکرده است. و یا اگر صحبت کرده، تخصصی بوده و نیاز به استنباط دارد. بنابراین، تحقیق در این باره، بر عهده فقیهان می باشد و آن ها هستند که باید در این موارد نظر بدهند.
اما می خواهیم قضیه را بدون در نظر گرفتن نظرهای فقهی لحاظ کنیم تا ببینیم آیا ازدواج موقت به خودی خود به مصلحت جوان و جامعه هست یا نه؟
جامعه امروز ایران گرچه جزء از بهترین جوامع دنیا محسوب می شود ولی با این حال مثل هر جامعه دیگر، دارای نابهنجاری هایی نیز می باشد. یکی از این نابهنجاری ها که بر اثر گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن به وجود آمده سبب رابطه دختر و پسر گردیده است.
در این بین، برخی خواسته اند مشکل را با ازدواج موقت پسران و دختران حل کنند. که این طرح به یکی از بحث بر انگیزترین طرح های اجتماعی تبدیل شده است. و برای درست یا نادرست بودن باید به بررسی دقیق آن پرداخت.
اما قبل از همه چیز خوب است بدانیم که اگر چه این بحث، یک حکم دینی است ولی دارای جنبه فردی و جنبه اجتماعی است و ما سعی می کنیم آن را از تمام جهت های ذکر شده مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
از نظر دین، بعضی از آیه های قرآن کریم [مثل آیه 24 سوره نساء ] و همچنین بسیاری از روایت ها[1] اصل ازدواج موقت را تأیید می کنند. ولی در مورد انواع مختلف آن صحبت نکرده است. و یا اگر صحبت کرده، تخصصی بوده و نیاز به استنباط دارد. بنابراین، تحقیق در این باره، بر عهده فقیهان می باشد و آن ها هستند که باید در این موارد نظر بدهند.
اما می خواهیم قضیه را بدون در نظر گرفتن نظرهای فقهی لحاظ کنیم تا ببینیم آیا ازدواج موقت به خودی خود به مصلحت جوان و جامعه هست یا نه؟
برای جواب به این مهم بهتر است نظرهای مختلفی که از گروه های متفاوت جامعه مطرح شده را بیان کنیم تا فضای حاکم بر جامعه به خوبی تصور شود و بتوانیم در پایان به نتیجه گیری در این زمینه بپردازیم.
یکی از این نظرها از طرف بسیاری از جوانان مطرح می شود. افرادی که تحت فشار شدید جنسی قرار دارند و هر آن در معرض خطر های بزرگی می باشند. بدبختانه این قشرِ از جامعه، که تعداد قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهند، از ناحیه مسائل جنسی مظلوم واقع شده اند. آن ها دچار فرهنگی شده اند که ازدواج کردن در آن ، مثل افسانه است و از سویی دین و مذهب اجازه ارتکاب حرام را به آن ها نمی دهد. خلاصه این گروه از همه بیشتر بر تحقق این نوع ازدواج تأکید دارند.
گروه دوم، والدین، به خصوص والدین دختران هستند که هرگز به این موضوع راضی نمی شوند و به طور کلی آن را نفی می کنند .
گروه سوم قانونگذاران و مسؤولان فرهنگی هستند که با توجه به اِشراف گسترده شان به موضوع های اجتماعی، نظرهای مختلفی دارند. به عنوان مثال به گفته برخی از نمایندگان توجه کنید:
1. اشرف بروجردی از طرح ازدواج موقت در مجلس حمایت کرد و گفت: «با اجرای این طرح، صیغه یک زن شکل قانونمند به خود می گیرد و مسائلی مانند تولد، بچه، ارث و... در آن حل می شود».[2]
2. شهربانو امانی یکی دیگر از نمایندگان ضمن رد این طرح، گفت: «رفع نیاز جنسی زنان مشکل اصلی آن ها نیست که بخواهیم بخاطر آن مشکلات دیگر را پدید بیاوریم».
3. محمد خبّاز معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: «ازدواج موقت به صورت قانونی و چارچوب بندی شده، یکی از راه های کاهش معضل زنان خیابانی است».
4. یوناتن بت کلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن بیان مخالفت صد درصدی خویش با مطرح شدن بحث ازدواج موقت در جامعه، خواستار انجام تمهیدات لازم برای فراهم کردن زمینه های ازدواج پایدار جوانان شد.
همان طور که ملاحظه می شود آراء ضد و نقیضی در سطح جامعه مطرح است که البته همگی از خواستگاه خیر اندیشی و مصلحت بینی برمی خیزد. به طور مثال اگر «جوان» بر چنین ازدواجی تأکید دارد، به جهت آرامش دادن به روح، روان و ارضاء غریزة در حال فوران خویش است و اگر «والدین» راضی نیستند؛ بخاطر محروم کردن فرزند از لذت حلال نیست بلکه احساس می کنند آینده جوان شان با مشکل رو به رو خواهد شود. و برخی از «نمایندگان مجلس» اجرا شدن این قضیه را در جامعه به صلاح آن می دانند و برخی دیگر عدم جریان آن را صلاح می دانند.
ما در این نوشتار به بررسی اجمالی علت های موافقت و مخالفت های مردم می پردازیم: بنابراین، بحث را به دو قسمت تقسیم می کنیم؛ پیامدهای تحقق و عدم تحقق متعه دختر و پسر
اول در صورت تحقق ازدواج موقت دختر و پسر، پیامدهای مثبت و منفی ذیل حاصل می شود:
1. پیامدهای مثبت:
الف. این ازدواح سبب جلوگیری از وقوع حرام و فساد جوان ها می شود.
ب. در صورت تحقق این ازدواج، جوان ها هیچ تقصیری را متوجه دین نمی دانند در نتیجه از دین گریزی آنان جلوگیری به عمل می آید.
2. پیامد های منفی:
الف. عشق های بی سرانجام یکی از محصولات زیان بار آن است . ازدواج موقت همان طور که از اسمش پیدا است برای زمان محدودی است؛ در حالی که به طور قطع در این زمان، عشق های آتشینی که خاصیت دوام و پایداری دارد، ایجاد می شود. بنابراین در صورت پایان یافتن مدّت، اثرهای ناشی از دلبستگی های این دوارن، دامان جوانان را می گیرد. افسردگی های شدید، اختلالات روانی و .. از جمله این اثر ها محسوب می شود.
ب. در صورت پخش شدن خبر ازدواج موقت دختر و پسر، حیثیت اجتماعی آن دو به خصوص دختر به خطر می افتد و افزون بر انگشت نما شدن، شانس پیدا کردن خواستگار مناسب را نیز از دست می دهد.
ج. همین که جوان یک بار طعم این ازدواج را چشید، دیگر نمی تواند به فکر آن نباشد. از این رو در صورت پیدا نشدن موردی برای ازدواج موقت، امکان به حرام افتادن وی به مراتب، بیشتر از زمانی است که آن را تجربه نکرده بود.
دوم. در صورت عدم تحقق ازدواج موقت پسر و دختر، پیامدهای مثبت و منفی ذیل حاصل می شود:
1. پیامدهای مثبت:
جلوگیری از پیامد های منفی که در صورت تحقق ازدواج موقت به وجود می آمد؛
2. پیامد های منفی:
الف. گسترش نابهنجار فساد و فحشا در بین جوانان [دختر و پسر] به خصوص در مراکز مهمی هم چون دانشگاه.
ب. دین گریزی: جوان افزون بر آن که دین را در تأمین خواسته های جنسی انسان ناتوان می شمرد، همچنین آن را به عنوان مانعی بزرگ در رسیدن به آرامش جنسی خود می داند. در نتیجه از دین و دیانت دل زده می شود و دین گریزی را بر دین مداری ترجیح می دهد.
ج. به وجود نیامدن موقعیت مناسب برای ارضاء جنسی، او را دچار افسردگی، نابسامانی های روحی و جسمی ، انزواطلبی، عقده های فکری می گرداند.
د. در صورت مهیا نبودن راه حلال، به سراغ راه های حرام مثل خود ارضایی، هم جنس بازی و ... می رود.
حال که به طور کامل از بررسی قسمت های متفاوت این بحث خارج شدیم می توان مشاهده کرد که در هر صورت ـ در اجرای طرح متعه دختر و پسر و عدم اجرای آن ـ پیامدهای منفی وجود دارد که نمی توان از به وجود آمدن آن ها جلوگیری کرد. بنابراین ما ازدواج موقت را در مرحله اول سفارش نمی کنیم و آن را صلاح نمی دانیم. و به جای آن، دو توصیه مهم به والدین عزیز داریم:
اول: سعی کنند هر چه زودتر شرایط یک ازدواج آسان را برای فرزند خویش مهیا کنند. و این کار با حذف تجملات و توقعات نابجا و همچنین نادیده گرفتن فرهنگ غلط جامعه امکان پذیر خواهد بود.
ازدواج دائم بهترین و شاید تنها راه خوب برای فرزندمان باشد؛ چه آن که نیاز جوان به ارضاء جنسی یک نیاز دائم است و حال آن که ازدواج موقت برای مدت معین و محدودی نیاز او را رفع می کند. اما برای آن که بتواند به آرامش کامل برسد، باید اقدام به ازدواج دائم بکند.
دو: اگر به هر دلیلی شرایط ازدواج دائم مهیا نیست، حداقل جوان را از اسباب تحریک زا دور کنند. اینترنت، ماهواره، عکسهای مبتذل و ... همگی در روند طبیعی غریزه جنسی تأثیر گذاشته و آنها را به سمت انحرافات اخلاقی و جنسی سوق می دهند و به سبب این عامل ها غریزه جوان زودتر از وقت مقرر و به طور نامرموزی بیدار خواهد شد.
این برای زمانی است که جوان با هیچ کس ارتباطی ندارد؛ اما اگر او در مراحل بالای ارتباط ـ با جنس مخالف ـ قرار دارد و مدت زمان زیادی از آشنایی او می گذرد به نحوی که به هیچ وجه دل کندن برایش میسر نیست باید یکی از این دو راه کار را اتّخاذ کرد:
یکی آن که اگر والدین ، آن دو را مناسب هم می بینند، برای ازدواج آنان اقدام کنند؛ گر چه می دانیم که عشق از روی هوس قبل از ازدواج، زندگی های خوبی را نوید نمی دهد. اما این کار بهترین کار ممکن است. اگر به هیچ وجه، راهی برای پیوند دائمی آن ها نیست، آن ها را به عقد موقت هم درآورند. چون چنین ارتباطی در معرض آلودگی است و هر لحظه احتمال می رود که عمل ناپسندی صورت بگیرد. بنابراین باید در این موقعیت حساس والدین به عقد موقت فرزند جوانشان راضی باشند. چه آن که اگر والدین راه شرعی و حلال را برایشان باز نگذارند آن ها چه بسا به حرام روی می آورند. البته باز هم تأکید می شود که این راهکار برای جایی است که آن دو قصد جدی در جهت انجام کار نامشروع با یکدیگر را دارند و ما این قصد را از رفتار آن ها متوجه شده ایم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. رجوع شود به ؛ کتاب المقنعه ، شیخ مفید.
2. صدای عدالت .

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top