وظایف پدر و مادر برای ازدواج جوانان

رعایت سلیقه دختر و پسر، تحمیل نکردن خواسته‌های خود، آسان کردن امکانات ازدواج، دخالت نکردن در زندگی جوانان و حمایت معنوی و مادی از آنان.

  • عنوان: وظایف پدر و مادر برای ازدواج جوانان
  • تاریخ: 2018/10/31 10:01
  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top