حدیث

مقاله

وطی به شبهه چیست و احکام آن

لطفاً در مورد وطى به شبهه به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیا در تحقّق شبهه، وجود ظنّ معتبر به استحقاق وطى شرط است؟ یا هر گونه ظنّى براى تحقّق شبهه کفایت مى کند؟ یا اصلا ظن لازم نیست، و احتمال استحقاق وطى کافى است؟

ب) آیا حلیّت وطى شرط تحقّق شبهه مى باشد، یا با حرمت وطى نیز شبهه محقّق مى شود؟

ج) آیا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حکم آن، شبهه تحقّق مى یابد؟

د) آیا واطى به شبهه صاحب فراش محسوب مى شود، یا تنها مؤاخذه نمى شود؟ هـ) آیا وطى نائم و مجنون و مکرَه، و نیز وطى ناشى از نکاح فاسد، وطى به شبهه محسوب مى گردد؟

پاسخ ایت الله مکارم :

الف) احتمال کافى نیست; و ظن اگر سبب شود که او خود را مستحق بداند کفایت مى کند

. ب) شبههآن است که انسان آن وطى را براى خود مجاز بداند; هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببیند. مثلا تصوّر کند که ازدواج شرعى واقع شده، ولى در ماه رمضان یا در زمان عادت با همسر خود نزدیکى کند. این هم مصداق وطى به شبههاست.

ج) در صورتى که باور کند آن وطى براى او حلال است، حکم وطى به شبههجارى است.

د) واطى به شبههصاحب فراش نیست. و اگر آن زن شوهرى داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مى شود. ه) هیچ کدام وطى به شبههنیست، هر چند تکلیف از چنین اشخاصى برداشته شده است. ولى در نکاح فاسد، اگر خیال مى کرده نکاح صحیح است، وطى به شبههمحسوب مى شود.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top