حدیث

مقاله

عشق یا هوسرانی افراد متاهل؟

متاسفانه برخی از زنان و مردان متاهل دچار هوس های زودگذری می شوند که نام "عشق" را به آن اختصاص می دهند. وقتی که عشق ورزی های هوس انگیز برخی زنان و مردان متاهل را می شنویم دچار ناراحتی می شویم و این عمل هر ذهنی را فکر فرو می برد!

در جامعه نه چندان دور ایرانی و سنتی روابط دختر و پسر تعریف روشنی نداشت و در برخی از خانواده ها نیز این روابط مورد نکوهش قرار می گرفت. در آن زمان اگر دخترو پسر روابط پنهانی و دور از چشم دیگران با یکدیگر داشتند مورد تنبیه قرار می گرفتند.

اما در جامعه امروزی دیگر کسی توجیهی برای تنبیه و توبیخ کردن دختران و پسران ندارد زیرا رفتار ناشایست و غیراخلاقی برخی مردان و زنان متاهل جایی برای تنبیه مجردها باقی نمی گذارد بلکه راه های بی اخلاقی را برای آنها هموار کرده است.

عشق ورزی و هوسرانی برخی مردان متاهل از زمان های قدیم بوده و اکنون نمود بیشتری پیدا کرده است و متاسفانه دامن گیر برخی زنان متاهل نیز شده است. اما آن چیزی که باعث تجعب و شگفتی می شود این است که برخی از زنان متاهل با داشتن همسر و فرزند به دنبال برقاری روابط صمیمانه و عاشقانه با برخی مردان متاهل و پسران مجرد هستند!
جای بسی تاسف و ناراحتی است که در سالهای اخیر با این پدیده تلخ روبرو شده ایم. با بی پروا و بی حیایی برخی از زنان متاهل در زندگی زناشویی، بنیان خانواده چه سرانجامی خواهد داشت و سررشته و منبع این خیانت های بارز کجاست؟

اینگونه زن ها در برخی از خانواده ها که هیچ اصول اخلاقی و رفتاری وجود ندارد پرورش پیدا می کنند که بعد از متاهل شدن نیز نمی توانند بی بند و باری و بی اخلاقی را کنار بگذارند، زیرا در دوران مجردی با داشتن روابط صمیمانه و دوستی های متعدد دیگر نمی توانند مسئولیت پذیر باشند و تنوع طلبی آنها را از الگوهای رفتاری و اخلاقی مناسبدور کرده است.

برخی از زنان متاهل با بی پروایی و تعدد در ازدواج، دوستی های نامناسب، داشتن چندین شریک جنسی، حسادت زنانه، بی مسئولیتی در زندگی متاهلی، وارد رابطه های نامشروع و غیراخلاقی می شوند.
در بعضی از زندگی های متاهلی زنان احساس نمی کنند که شریک زندگی دارند و ازدواج کرده اند گویا با ازدواج کردن تنهاتر می شوند و متاسفانه برای اینکه بر تنهایی خود غلبه کنند ارتباط با جنس مخالف را شروع می کنند تا بتوانند تنهایی های خود را پر کنند. برخی از مردها هم بعد از ازدواج نیازهای مادی و معنوی زن را فراهم نمی کنند و علاوه بر آن مردان خودخواه، خسیس، انزواطلب، پرمشغله، بی مسئولیتی هستند که فقط تنهایی را نصیب زن می کنند.

زمانی که رفتار و اخلاق ناشایست در جامعه رواج پیدا کند برخی زنان که از نظر اخلاقی دارای شخصیت نامتعادلی هستند به دنبال هوس ها و وسوسه های خود می روند و به راحتی راه خیانت را در پیش می گیرند.

در زندگی های مشترکی که همسران دچار خیانت می شوند باید به دنبال راه حل و چرایی آن باشند. چه چیزی باعث می شود که زن یا مرد به سراغ فرد دیگری برود و بخواهد تمامی نیازهای جسمی و روحی خود را با او شریک شود. چرا برخی از زنان و مردان متاهل به جای چاره اندیشی برای حل مشکلات خود راه بی اخلاقی را پیش می گیرند و به راحتی به یکدیگر خیانت می کنند؟

بهتر این است که این افراد وقتی در موقعیتی قرار می گیرند که نمی توانند همسر خود را تحمل کنند و مشاوره گرفتن از روانشناسان و راهنمایی بزرگان گره از کارشان باز نمی کند از گزینه "طلاق" استفاد کنند. چرا که در این مواقع جدایی شاید خیلی بهتر از رواج بی اخلاقی باشد.
ایران خبر

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top