با نامزدم تناسب نداریم

من می‌دانم آنچه که در زندگی مشترک مهم است، تناسب اخلاقی، رفتاری، فکری و اعتقادی است و بقیه مسائل مثل؛ سن و شغل با وجود این تناسبها قابل  چشم پوشی است.

دل نامزدم پیش کس دیگری است

بنده چند ماهی هست که نامزد کردم. ماجرا از آنجایی شروع شد که خانواده گیر می‌دادند بنده زن بگیرم. آنقدر گفتند تا من هم راضی شدم. زن داداشم برای من دختری انتخاب کرد، من هم او را دیدم و قبول کردم که با ایشان صحبت کنم.

صفحه‌ها

Top