حدیث

باورهای غیر منطقی یک ذهن

1. همه افراد جامعه باید مرا دوست بدارند و تأییدم کنند.
2. برای این‌که فردی ارزشمند و محبوب باشم، باید در همه زمینه‌ها توانمند و بالیاقت بوده، در همه عرصه‌ها باید پیشرفت کنم و دست‌آوردهای قابل توجهی کسب کنم.
3. جهان باید جایگاه عدل و انصاف بوده، همیشه باید با من خوب رفتار شود.
4. باورها و ارزش‌های دیگران باید مشابه باورها و ارزش‌های من باشد. دیگران باید کارها را همان‌طوری انجام دهند که من انجام می‌دهم.
5. افراد خاصی وجود دارند که بدذات و شرورند. آن‌ها باید برای رفتارهای زشت خود به‌شدت مذمت و تنبیه شوند.

روانشناسی شخصیت

زمانی که دو نفر برای اولین بار همدیگر را ملاقات می کنند، به دنبال نشانه هایی برای شناخت شخصیت هم می گردند.

همش فکر می کنم دوباره پیدام می کند

من یک ماه با یک پسری ارتباط دوستی داشتم. بعد از اینکه دیدمش ازش خوشم نیومد. اون هم شروع کرد به تهدید کردن. از اون ماجرا یک سال میگذره ولی من نمیتونم از ذهنم بیرونش کنم. همش فکر میکنم منو پیدا
میکنه. همه فکرو ذکرم شده این موضوع. توروخدا کمکم بهم میگفت صداتو ضبط کردم...من خیلی میترسم
داره واسم یه عادت میشه

مزاحم تلفنی؟!

گاهی وقت ها پیش می آید که خانم خانه، مزاحم تلفنی دارد و آن مزاحم، هم آدم سمجی می باشد و مدام پیامک یا تلفن می کند بطوری که خانم خانه نمی داند

فرهنگ استفاده از رسانه

امروزه می‌توان در مورد رسانه‌ها گفت؛ كاركرد همه رسانه‌ها در دنیای امروزی این است که به تدریج سبك زندگی آدم ها را تغییر بدهند و بدنبال ارائه سبکی از زندگی هستند که در جامعه خودشان نهادینه شود؛ امّا ما نباید رسانه را به عنوان حلّال همه مشكلات بدانیم؛ درحالی که فرهنگ ما به گونه ای است كه انتظار دارد هر موضوع اجتماعی، خانوادگی، فردی، فرهنگی، اقتصادی را رسانه اصلاح كند.به عبارت دیگر؛ همه نگاه ها برای حل مسائل، یک طرف آن، به رسانه ختم می شود.امّا رسانه نمی تواند همه چیز را به راحتی حل کند.

صفحه‌ها

Top