حدیث

ازدواج به خاطر نیاز جنسی

ازدواج سنگ بنای تشکیل خانواده است، لذا آن را رابطه‌ای دینی و قانونی تعریف می‎کنند که مرد و زن را برای مشارکت همیشگی در زندگی به هم می‌پیوندد، در امر ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه‎های گوناگون، اهداف و انگیزه های متعددی وجود داشته است. در مکتب اسلام این اهداف و انگیزه‌ها بسیار والا و ارزشمند هستند، و هدف از ازدواج حرکت به سوی کمال و انسانیت است.

ازدواج به خاطر نیاز جنسی

بنده دانشجوی سال سوم کارشناسی ام و به گناه خود ارضایی آلوده شده ام. در حالی که میدونم راه حل اصلی ازدواجه ولی چند مشکل دارم. یکی این که میترسم فقط به خاطر ارضای خودم دست به ازدواج بزنم و با داشتن این هدف خدا من رو از برکت های مقدس ازدواج محروم کنه. دوم این که واقعاً با هیچ دختری ارتباط ندارم و نداشتم حتی در چهار چوب رفت و آمد خانوادگی. واقعاً کسی رو سراغ ندارم. اولا آیا ازدواج کردن من کار درستیه؟ دوم این که چه طور باید بگردم دنبال کسی که باهاش ازدواج کنم به طوری که چشم چرونی هم نکرده باشم.
پاسخ کارشناس

صفحه‌ها

Top