مطلبی که قبل از عقد گفت دنیا رو سرم خراب شد

چند ماهی است که عقد کردم و می‌خواهم زنم را طلاق بدهم؛ زیرا وی قبلاً نامزد داشته است و این موضوع را از من پنهان کرده بود. دیگر نمي‌توانم به او اعتماد کنم و شک کرده‌ام که این دوران نامزدی چه مدت و در چه حدی بوده است. او کاملاً از چشم من افتاده است. ضمنا وی یک بیماری هم دارد که عوارضش باعث توقف رشد و کاهش وزن مي‌شود و هم اکنون، جثه‌اش، بسیار لاغر و نحیف است. موضوع اول را پنهان کرد، ولی دومی را یک شب قبل از عقد به من گفت. آیا این دو مورد جزو موارد فسخ ازدواج مي‌شود؟

عشق شیشه ای

در شرایط فعلی جامعه ایرانی، در صفحات مجازی غالبا شناخت صحیحی بین دختر و پسر حاصل نمی شود. لذا ازدواج بر پایه شناخت اینترنتی به جوانان توصیه نمی گردد.

مفهوم عشق

من از دخترى خوشم اومده، از كجاباید بفهمم من عاشقشم یا نه؟ با به مشكل نمیخوریم؟

صفحه‌ها

Top