فراخوان ثبت نام از اساتید

جهت مکالمات ضروری در فرایند مشاوره ترجیحا شماره تماس معتبر ثبت کنید
لطفا آدرس کامل، شماره ثابت و کد پستی را وارد نمایید.
لطفا صفحات اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت را بارگزاری کنید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: rar zip.
در صورت داشتن کارت پایان خدمت تصویر ان را بارگزاری نمایید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 400 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
فقط مدارک رسمی حوزه را بارگزاری نمایید و از وارد کردن ارزیابی خودداری کنید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 400 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png zip.
در صورت داشتن کارشناسی از دانشگاه مدرک دانشگاهی را وارد نمایید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 400 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pict rar zip.
در صورت داشتن کارشناسی ارشد از دانشگاه مدرک آن را وارد نمایید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 400 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pict rar zip.
در صورت داشتن دکتری از دانشگاه مدرک آن را وارد نمایید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 400 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pict rar zip.
فایل دوره های مربوط به مشاوره و روانشناسی را زیپ کرده و ارسال نمایید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 950 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: rar zip.
مدارک مربوط به تدریس را در فایل زیپ ارسال کنید.
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: zip.
فایل‌ها باید کوچکتر از 800 کیلوبایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: rar zip.
Top